ПАТРІАРШИЙ ПАЛОМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР

dovholuckaНародна традиція вважає що початки чудотворних дійств Довголуцької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці сягають першої половини XVIII ст.. Під час пожежі в церкві св.. Миколая, яка згоріла. Ікона залишилася непошкодженою. Декілька разів ікону старалися перенести в с. Довголука, але там вона починала темніти, чорніла і плакала., тому її повертали назад. Ікона належить до плакучих ікон. Відпусти у Волі Довголуцькій були велелюдні. На один і таких відпустів прибув у 1902 р. Митрополит Андрей Шептицький. В час радянського комуністичного режиму відпусти були заборонені. Відновилися вони лише у 1998 р. Ікону перед приїздом Папи Римського Павла Івана ІІ ікону було відреставровано. Перебуваючи у Львові Святійший Отець Папа Римський Павло Іван ІІ 25 червня 2001 р. поблагословив корони для Довголуцької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Їх урочисто зложив на голови зображених на іконі Ісуса і Пресвятої Богородиці 21 вересня 2001 р під час велелюдного відпусту Блаженніший Патріарх Любомир Гузар.

dovholucka

Народна традиция считает, что начала чудотворных действ Долголуцкой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы достигают первой половины XVIII в. Во время пожара в церкви св. Николая, которая сгорела, икона осталась неповрежденной. Несколько раз икону старались перенести в с. Долголука, но там она начинала темнеть, чернела и плакала., Поэтому ее возвращали назад. Икона относится к плачущим иконам. Прощения грехов в Воле Долголуцкой были многолюдные. На одно и таких отпущений прибыл в 1902 году Митрополит Андрей Шептицкий. Во время советского коммунистического режима прощения грехов были запрещены. Возобновились они лишь в 1998 г. Перед приездом Папы Римского Иоанна Павла II икона была отреставрирована. Находясь во Львове Святейший Отец Папа Римский Павел Иван II 25 июня 2001 г. благословил короны для Долголуцкой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Их торжественно сложил на головы изображенных на иконе Иисуса и Пресвятой Богородицы 21 сентября 2001 г. во время многолюдного отпущения Блаженнейший Патриарх Любомир Гузар.

Актуальні паломництва