ПАТРІАРШИЙ ПАЛОМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР

Найдавнішим історичним джерелом, в якому подано перші писемні відомості про Підгорецьку чудотворну ікону Божої Матері, є монастирський літопис – “Синопсис” (1699 р.). Монастирський літописець ієрей Василій, подаючи інвентарний опис церкви Пресвятої Богородиці в с. Голубиця (вона із 1687 р. перейшла під юрисдикцію Підгорецького монастиря) зазначив, що серед “…декількох ветхих стародавніх Намісних ікон, була одна дуже старовинна Намісна ікона Пресвятої Богородиці”.

У “Синопсисі” знаходимо й опис найперших чуд, які відбулися при цій іконі Божої Матері, що тривали з 21 квітня по 24 серпня 1692 р., а саме: “…образ Пречистої Діви сльозами ревними плакав,свічки ніким не запалювані, по декілька разів при цій святій іконі загорялися,багато недужих людей, що з вірою приходили до цього Образу, відповідно до свого прохання від різноманітних недуг і страстей, тут зцілялися…”. Таким чином Підгорецька чудотворна ікона Пресвятої Богородиці належить до давніх плакучих ікон. Творилися ці чуда, як зазначено в “Синопсисі”, у присутності 24-ох монахів – отців і братів Підгорецької чернечої обителі. Більше того, багато прочан були свідками цих чуд. Після тривалої і грунтовної перевірки, церковна комісія, яку очолив о. Ігнатій Максимович, опитавши під присягою всіх очевидців, винесла рішення, на основі якого єпископ Йосиф Шумлянський своєю Грамотою від 14 квітня 1694 року проголосив цю ікону благодатною. Згідно запису в “Синопсисі”, 17 квітня 1694 року її з торжественною процесією, за участю великого числа людей, духовенства і монахів, перенесли до Підгорецької чернечої обителі: спочатку в старовинну церкву, яку було збудовано ще за княжни Єлени, а потім у нову монастирську церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці. У 1715 році, завдяки старанням ігумена цієї обителі – о. Парфенія Ломиковського, для ікони майстерно виготовили срібні й позолочені шати. Історичні факти свідчать про те, що тільки завдяки неустанним молитвам монахів до цієї ікони Пресвятої Богородиці, Підгорецька обитель не один раз була врятована від спустошення. За посередництвом цієї чудотворної ікони було відвернено “морову пошесть”від монастиря, а також с. Підгірці та його ближчих околиць. Упродовж століть ця ікона Божої Матері уславилася своїми чудотворними дійствами. За посередництвом Богородиці вони відбуваються і сьогодні. Всіх ласк милосердя, всіх чудотворних дійств, які сталися за Її посередництвом, не в силі ніхто полічити. Щира молитва до Підгорецької Богородиці приносить злагоду і любов у сім’ї. Заступницом Божої Матері навертаються блудні сини і доньки на праведний шлях. Опіка Пречистої Діви Марії сприяє зціленню віруючих від різноманітних недуг. У молитві перед цією чудотворною іконою віруючі отримують духовну наснагу для подолання всіляких життєвих негараздів. Віруючі похилого віку відчувають духовну опіку Пресвятої Богородиці, що допомагає їм легше переносити життєві незгоди. 7-го квітня 1754 р. Апостольська Столиця, за понтифікату Святішого Отця Бенедикта ХIV видала Декрет, відповідно до якого чудотворну ікону Божої Матері Підгорецької василіянської обителі 25 червня цього ж року її було короновано. Головному престолу монастирського храму Благовіщення Пречистої Діви Марії було надано привілей повного повсякчасного відпусту. Це засвідчує відповідний напис, що є виведений золотими літерами на вишукано оздобленій декоративній рамці, яка знаходиться над іконою. На пам’ять про цю знаменну подію ченці монастиря виготовили мідний медалик, з одного боку якого було зображення ікони Підгорецької Матері Божої, а з іншого – монастирську церкву Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Тобто, кожна Божественна Літургія, відправлена на цьому привілейованому престолі, надає вірним повний відпуст – відпущення гріхів і вічних дочасних кар за умови доброї сповіді, Св. Причастя і молитви в наміренні Святішого Отця. Також було надано відпусти на такі свята: Благовіщення, св. Онуфрія, Преображення Господнього, Усікновення Чесної Глави св. Йоана Хрестителя, Воздвиження Чесного Хреста Господнього, Покрови Пресвятої Богородиці. Коли в краю настало атеїстичне лихоліття, Підгорецький монастир, ЧСВВ закрили. Тоді чудотворну ікону Божої Матері та її прикраси монахи віддали жителям сіл Пліснеська і Підгорець на збереження, бо мали надію, що в недалекому майбутньому Божим Провидінням знову воскресне з руїн ця давня чернеча обитель. Так воно і сталося. 7-го квітня 1991 року чудотворна ікона Божої Матері, після декількох десятиліть вимушеної відсутності, повернулася на головний вівтар храму Благовіщення Пресвятої Богородиці Підгорецького монастиря.. У 1998 – 1999 рр. стараннями Павла Петрущака і Насті Чабан було проведено реставрацію ікони Підгорецької Божої Матері. Століттями йшли і йдуть тепер шляхами-дорогами люди з околиць та подальших сторін до чудотворної ікони Підгорецької Божої Матері. А численні пожертви – дари-воти, якими вона була і є прикрашена – свідчать про Господні ласки, які під цією іконою Пресвятої Богородиці зійшли на Її побожних пошанувальників. Любов до Матері Божої проявляється не тільки в пошануванні чудотворної ікони Пресвятої Діви Богородиці, що знаходиться в Підгорецькому монастирі ЧСВ. Вона ще втілена у пісні в її честь. Її автором був добре відомий на той час поет – василіянин, проповідник Юліан Добриловський, який взяв за основу пісенний твір видатного василіанського поета – пісняра Дмитра Левковського. Микули, передала у відроджену василіянську чернечу обитель його дочка – Софія Гіщинська. 7-го квітня 1991 року чудотворна ікона Божої Матері, після декількох десятиліть вимушеної відсутності, повернулася на головний вівтар храму Благовіщення Пресвятої Богородиці Підгорецького монастиря.Древнейшим историческим источником, в котором подано первые письменные сведения о Подгорецкой чудотворной иконе Божьей Матери, есть монастырская летопись - "Синопсис" (1699 г). Монастырский летописец иерей Василий, подавая инвентарную опись церкви Пресвятой Богородицы в с. Голубица (она с 1687 г. перешла под юрисдикцию Подгорецкого монастыря) отметил, что среди "... нескольких ветхих древних Наместных икон, была одна очень старинная Наместная икона Пресвятой Богородицы". В "Синопсисе" находим и описание первых чудес, которые произошли при этой иконе Божьей Матери, которые продолжались с 21 апреля по 24 августа 1692 г, а именно: "... образ Пречистой Девы слезами ревностными плакал, свечи никем не зажигаемые, по несколько раз при этой святой иконе загорались, много больных людей, с верой приходили к этому Образу, согласно своей просьбы от различных недугов и страстей, здесь исцелялись ... ". Таким образом, Подгорецкая чудотворная икона Пресвятой Богородицы принадлежит к древним плачущим иконам. Творились эти чудеса, как указано в "Синопсисе", в присутствии 24-х монахов - отцов и братьев Подгорецкой монашеской обители. Более того, многие из паломников были свидетелями этих чудес. После длительной и основательной проверки, церковная комиссия, которую возглавил о. Игнатий Максимович, опросив под присягой всех очевидцев, вынесла решение, на основе которого епископ Иосиф Шумлянский своей Грамотой от 14 апреля 1694 г. огласил эту икону благодатной. Согласно записи в "Синопсисе", 17 апреля 1694 г. ее с торжественной процессией, с участием большого числа людей, духовенства и монахов, перенесли в Подгорецкую монашескую обитель: сначала в старинную церковь, которая была построена еще при княжне Елене, а затем в новую монастырскую церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1715 году, благодаря стараниям игумена этой обители - о. Парфения Ломиковского, для иконы искусно изготовили серебряные и позолоченные одежды. Исторические факты свидетельствуют о том, что только благодаря неустанной молитве монахов к этой иконе Пресвятой Богородицы, Подгорецкая обитель не раз была спасена от опустошения. Посредством этой чудотворной иконы было предотвращено "моровое нашествие" от монастыря, а также от с. Подгорцы и его близких окрестностей. На протяжении веков эта икона Божьей Матери прославилась своими чудотворными деяниями. Посредством Богородицы они происходят и сегодня. Всех ласк милосердия, всех чудотворных действий, которые произошли при Ее посредничестве, не в силах никто сосчитать. Искренняя молитва Подгорецкой Богородицы приносит согласие и любовь в семье. Заступничеством Божьей Матери обращаются блудные сыновья и дочери на путь истинный. Опека Пречистой Девы Марии способствует исцелению верующих от различных недугов. В молитве перед этой чудотворной иконой верующие получают духовное воодушевление для преодоления всевозможных жизненных невзгод. Верующие пожилого возраста чувствуют духовную опеку Пресвятой Богородицы, которая помогает им легче переносить жизненные невзгоды. 7-го апреля 1754 г. Апостольская Столица, при понтификате Папы Бенедикта ХIV выдала Декрет, согласно которому чудотворную икону Божьей Матери Подгорецкой василианской обители 25 июня этого же года было короновано. Главному престолу монастырского храма Благовещения Пречистой Девы Марии было предоставлено преимущество полного ежечасного отпущения. Это подтверждает соответствующая надпись, которая выведена золотыми буквами на изысканно украшенной декоративной рамке, которая находится над иконой. В память об этом знаменательном событии монахи монастыря изготовили медный медальон, с одной стороны которого было изображение иконы Подгорецкой Матери Божьей, а с другой - монастырская церковь Благовещения Пресвятой Девы Марии. То есть, каждая Божественная Литургия, отправленная на этом привилегированном престоле, предоставляет верным полное отпущение грехов и вечных преждевременных наказаний при условии хорошей исповеди, Св. Причастия и молитвы за Святейшего Отца. Также было предоставлено отпущения на такие праздники: Благовещение, св. Онуфрия, Преображения Господня, Усекновения Честной Главы св. Иоанна Крестителя, Воздвижение Честного Креста Господня, Покрова Пресвятой Богородицы. Когда в крае наступило атеистическое лихолетье, Подгорецкий монастырь ЧСВВ, закрыли. Тогда чудотворную икону Божьей Матери и ее украшения монахи отдали жителям сел Плиснеская и Подгорец на сохранение, поскольку надеялись, что в недалеком будущем Божьим Провидением снова воскреснет из руин эта древняя монашеская обитель. Так оно и произошло. 7-го апреля 1991 г. чудотворная икона Божьей Матери, после нескольких десятилетий вынужденного отсутствия, вернулась на главный алтарь храма Благовещения Пресвятой Богородицы Подгорецкого монастыря . В 1998 - 1999 г.г. стараниями Павла Петрущака и Насти Чабан была проведена реставрация иконы Подгорецкой Божьей Матери. Веками шли и идут теперь путями-дорогами люди с окраин и дальнейших сторон к чудотворной иконе Подгорецкой Божьей Матери. А многочисленные пожертвования - дары-воты, которыми она была и есть украшена она - свидетельствуют о Господней милости, которые под этой иконой Пресвятой Богородицы сошли на Ее благочестивых почитателей. Любовь к Матери Божьей проявляется не только в почитании чудотворной иконы Пресвятой Девы Богородицы, которая находится в Подгорецком монастыре. Она еще воплощена в песне в ее честь. Ее автором был хорошо известный в то время поэт - василианин, проповедник Юлиан Добриловский, который взял за основу песенное произведение выдающегося василианского поэта - песенника Дмитрия Левковского. 7-го апреля 1991 г.  чудотворная икона Божьей Матери, после нескольких десятилетий вынужденного отсутствия, вернулась на главный алтарь храма Благовещения Пресвятой Богородицы Подгорецкого монастыря.

Актуальні паломництва